Oonze Jehanna

Bijna vijfentwintig jaar gelden verscheen het proefschrift Dichterschap en dialect van Jan Bouwhuis over de streektaaldichteres Johanna van Buren. Sindsdien is het onderzoek naar deze populaire schrijfsters doorgegaan. Er is veel nieuw materiaal tevoorschijn gekomen in de vorm van gedichten, foto’s, radio-interviews, brieven en andere egodocumenten. Dinand Webbink heeft de afgelopen tien jaar dit historisch materiaal verzameld en nauwkeurig onderzocht. In prettige leesbare stijl doet hij verslag van zijn zoektocht.

De hoofdstukken één, twee en drie behalen de eerste helft van Johanna’s leven, toen ze als dichteres nog nauwelijks bekendheid genoot. Deze periode in haar leven is evenwel van groot belang geweest voor de ontwikkeling van haar dichterschap.

Door haar mateloze populariteit, ook na haar overlijden, verschenen er ontelbare krantenartikelen. Hierin werd op den duur een wat eenzijdig beeld geschetst van Johanna van Buren als moeder van alle streektaaldichters. Dat zij als kunstenares twijfelde aan haar dichterschap is veel minder bekend. En dat zij als mens met allerlei levensvragen worstelde evenmin. Het portret dat Dinand Webbink schetst, nuanceert en verdiept het beeld van de dichteres die in Oost-Nederland nog steeds grote bekendheid geniet.

Dinand Webbink is cultuurhistorisch medewerker bij Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te Deventer en publiceert regelmatig over regionale geschiedenis en boekhistorie.

Met 5 nieuw ontdekte gedichten

Gebonden, 144 pagina’s

Ruim geïllustreerd

ISBN/EAN 978-90-76272-26-9

Prijs € 14,50

Bestellen: uutgeverieje.boaken@gmail.com

Inhoud

‘Oonze Jehanna’

Johanna’s Faceboek - De bron voor haar dichterschap

‘Dat mooie, diepe. stemmingsvolle klokgelui’.  Johanna van Buren als actievoerder

De gelegenheid maakt de dichter

Twee onbekende gelegenheidsgedichten

‘Op fietse’ met Johanna

‘Dee schoole is miej lief’. Een pleidooi voor het openbaar onderwijs

De nieje schole is kloar

‘Wat hef meij toch ‘t lèven weer verwend!’ Johanna en haar mannen

‘ Het riemen wil neet meer’. Johanna van Buren en Herman Korteling

Mishandeld of verbeterd? Johanna van Buren vertaald

‘t Leven is hard en onbegrijpelijk’

Overzicht van alle uitgaven

Het poëziealbum

Gebruikte literatuur

Verantwoording

Register

Bijlagen