Opkomst en ondergang van landgoed de Eversberg

boek eversberg

Over de eeuwenlange geschiedenis van huis De Eversberg en zijn landerijen in de marke Notter heeft Jan Lohuis een boeiend boek samengesteld. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het landgoed, maar ook staat hij stil bij de lange reeks eigenaren. Hun positie in de gewestelijke politiek, hun militaire carrières, de invloed tijdens vergaderingen van de
marke Notter, het aankopen van gronden na de afschaffing van de genoemde marke, de bouw van pachtboerderijen en de spelregels waaraan pachters zich hebben te houden, alles komt aan bod.
De lezer krijgt een veelheid van informatie aangereikt, die weergeeft hoe de diverse families zich in de loop van de eeuwen economisch het hoofd boven water hielden, maar soms ook door wanbeleid gedwongen waren delen van het landgoed te verkopen. Advertenties, veilinglijsten, kopers en opbrengsten geven ons een prachtig kijkje en soms ook inzicht in de sociaaleconomische omstandigheden. Ook alle voorwerpen die de elite van toen in huis had, leren ons het nodige over hun wijze van leven. Van salon tot stal, van bibliotheek tot bouwhuis, elk aanwezig ‘ding’ daarin wordt benoemd. Dat geldt ook voor de aanwezige  bomen, de op het veld staande gewassen, de grootte van de percelen en de gereedschappen om een en ander te kunnen bewerken.
Veel aandacht wordt besteed aan de families die in de loop van de tijd de boerderijen van landgoed De Eversberg hebben bewoond, zowel pachters als latere eigenaren. Een ware verrijking vormen de volledig uitgewerkte stambomen van elke familie.
Voor de ware liefhebber beslist een must.

ISBN 978-90-76272-40-5
463 pagina's, geïllustreerd.

Prijs € 19,90

bestellen: uutgeverieje.boaken@gmail.com

Inhoud Pagina
Inleiding
1.1 Van dekzandrug tot landbouwgrond 5
1.2 Adam van Heerdt eigenaar van havezate de Eversberg 9
1.3 Boldewijn van Heerdt tot Eversberg (1685) en de periode tot de veiling in 1766 16
1.4 Thimon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg (1761-1844) 31
1.5 Willem Hendrik van Heerdt tot Eversberg (1783-1864) 36
 1.6 Baron Van Sternbach 46
1.7 Het beheer van landgoed de Eversberg in de 19e eeuw 56
1.8 Inventaris en openbare verkoop van het landgoed (1865) 72
1.9 Een tijd van bezinning 86
1.10 Het jaar van de grote verandering (1867) 91
1.11 Onder curatele gesteld (1867) 101
1.12 Oud minister wordt nieuwe eigenaar de Eversberg (1868) 105
1.13 Landgoed de Eversberg in openbare verkoop (1872) 108
1.14 Eigenaar notaris Kroon 116
1.15 Eigenaar mr. Jolle Gabe Veening 119
1.16 Pachters op boerderij de Eversberg 131
1.17 Plaatsje Schanshek 137
1.18 Baron Emile van Heerdt tot Eversberg 144
1.19 De Evershoeve 158
2.0  Het volle erve Collen, Kollen, Kollenhuis of Kolman 162
3.0 Het halve erve Rontfoort, later Voordink, Veurdink of Veurding 179
3.1 Plaatsje Hendrik Jan Kappert 208
4.0 Katerstede Timpman, Timpers of Timpert 214
5.0 Katerstede De Branderij 224
6.0 Katerstede het Brandershuis 236
7.0 Het boerenerve Portland 253
8.0 Katerstede het Schepershuis of de Scheper 262
9.0 Katerstede Slijkhuis of ‘t Dennenbelt 269
10.0 Het boerenplaatsje ’t Spieker, Spiekerman, Spijkerhuis of Spijkerman 280
11.0 Plaatsje Landman later Ruitendak 283
12.0 De plaatsjes Dijkhuis en Cato’s kamp 289
13.0 Katerstede Hondekamp 294
14.0 Het volle erve Boomkate of Boomcate 303
15.0 Erve Luchteren, de hoff to Lochter of Groot Lochter 326
15.1 Gebroeders Jan en Derk Jan Scholten 369
16.0 Het halve erve Klein Lochter of Lukens 373
16.1 Het plaatsje Ymkamp of Lukenshuis 399
 17.0 Notterveen en Notterveld 420
18.0 Grenswijziging of annexatie 428
19a Genummerde boerderijen 437
20 Genealogisch overzicht 438
21 Literatuur 440
22 Inhoud 453